• SEVENSTARS
  ADVERTISING

  PHOTO:
  TAKAKAZU AOYAMA
  2017

 • SEVENSTARS
  ZIPPO CAMPAIGN
  ADVERTISING

  PHOTO:
  YOSHIMURA
  2016

 • SEVENSTARS
  MENTHOL
  PACKAGE

  2015